ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 ตุลาคม 2558 ดู 252 ครั้ง

         วันนี้ (17ต.ค.58) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครู – อาจารย์ โดยในเวลา 09.00 น. พิธีไหว้ครูของนักศึกษา (ไทยพุทธ) และในเวลา 10.00 น. พิธีไหว้ครู ของนักศึกษา (ไทยมุสลิม) โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

         ภายในงานพิธีรำลึกพระคุณครู ได้มีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 16 ทุน ประกอบด้วย ทุนวิทยาลัยครูยะลา จำนวน 12 ทุน ทุน 100 ปีการฝึกหัดครูไทย จำนวน 2 ทุน ทุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธนาคาร จำนวน 2 ทุน และมอบใบผ่านงานให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธนาคาร อีกด้วย