ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเกี่ยวกับประกาศกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึก
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ดู 245 ครั้ง

             วันที่ 21 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเกี่ยวกับประกาศกิจกรรมเสริมหลักสูตร และระบบกิจกรรมความดีของนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอรฺ์ทั้ง 4 คณะ และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมการประชุม