ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดเซ็นสัญญานักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. ปี 58
วันที่ 24 ตุลาคม 2558 ดู 242 ครั้ง

         วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา จัดเซ็นสัญญา นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น และผู้กู้รายใหม่ทุกราย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานอาคาร student union โดยมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษา และผู้คำประกันนักศึกษา ร่วมเซ็นสัญญา