ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา บริการสนามกีฬา อาคาร student union
วันที่ 24 ตุลาคม 2558 ดู 204 ครั้ง

             วันที่ 24 ตุลาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา บริการสนามกีฬา ณ อาคาร student union สำหรับแข่งกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในดังกล่าว