ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมโครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรร
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ดู 251 ครั้ง

                 วันที่ 27 ต.ค. 58 ที่ บริเวณห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมการรับบริจาคโลหิตและร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสโมสรโรตารียะลา รับบริจาคโลหิต ตามโครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้