ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมทำสมรรถนะ
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 ดู 208 ครั้ง

           กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมร่วมกันทำสมรรถนะของกองพัฒนานักศึกษา และของแต่ละงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558  โดยมีหัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว