ลิงค์หน่วยงาน

 
 
องพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา รับรางวัลพระราชทาน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ดู 257 ครั้ง

              เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกำหนดกรอบการทำงาน และกำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกในระดับภูมิภาค(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) ต่อไป