ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มรอ.ร่วมกับสกอ.ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจุดประกายความคิด ผู้ประกอบก
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ดู 290 ครั้ง

            เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา UBI และตัวแทนจาก  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการจุดประกายความคิด ผู้ประกอบการชีวิต พิชิตความสำเร็จ เพื่อจุดประกายความคิดให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการประกอบอาชีพทางเลือกนอกเหนือศาสตร์ที่เรียน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา UBI และตัวแทนจาก  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการจุดประกายความคิด ผู้ประกอบการชีวิต พิชิตความสำเร็จ เพื่อจุดประกายความคิดให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการประกอบอาชีพทางเลือกนอกเหนือศาสตร์ที่เรียน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่19 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา UBI และตัวแทนจาก  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการจุดประกายความคิด ผู้ประกอบการชีวิต พิชิตความสำเร็จ เพื่อจุดประกายความคิดให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการประกอบอาชีพทางเลือกนอกเหนือศาสตร์ที่เรียน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา