ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน
วันที่ 03 ธันวาคม 2558 ดู 192 ครั้ง

          กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย และประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา