ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา กิจกรรมรณรงค์การกวดขันวินัยจราจร และรณรงค์การทิ้งขยะ
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดู 233 ครั้ง

วันที่ 16 ธ.ค. 58 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุม เรื่อง กิจกรรมรณรงค์การกวดขันวินัยจราจร และรณรงค์การทิ้งขยะ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา