ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมเตรียมงานวันราชภัฏ 59
วันที่ 27 มกราคม 2559 ดู 243 ครั้ง

             วันที่ 27 ม.ค. 2559 อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน"วันราชภัฏ59" และพิธีถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ แด่ DYTM Tuanku Syed Faizudin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail มกุฎราชกุมาร รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อติดตามการดำเนินงานแต่ละฝ่าย โดยมี ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ ในฐานะฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาร่วมรับฟัง