ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒฯ ประสานงานกับวิทยากรโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อจัดอบรมการปฐมพยาบาล
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 255 ครั้ง

             กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา เข้าติดต่อประสานงานกับท่านวิทยากรโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อกำหนดทิศทางการจัดกิจกรรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษาชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล เหินฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2559