ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 19 กรกฏาคม 2555 ดู 615 ครั้ง

          วันนี้(19ก.ค.55) เวลา 13.00 น. นักศึกษาที่นับศาสนาพุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป มุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนให้ได้รับการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีมองเห็นคุณค่าของศาสนา