ลิงค์หน่วยงาน

 
 
บุคลากรกองพัฒฯ เยี่ยม ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น ประสบอุบัติเหตุ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 260 ครั้ง

              กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ และทีมงานกองพัฒนานักศึกษา เข้าเยี่ยมอาการและมอบกระเช้าให้แก่ ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มภายในบ้านพักส่งผลให้มีอาการปวดที่แขนด้านขวา