ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรม อบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดให้แก่นักศึกษาป
วันที่ 21 มีนาคม 2559 ดู 205 ครั้ง

         วันนี้ (19มี.ค.59) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลยะลา อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ระดับปริญญาตรี ปี 1 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
         นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน เพราะพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติดทำลายสุขภาพร่างกาย อนาคต ครอบครัว และการเรียน โดยเฉพาะเยาวชน นักศึกษา ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิ่งที่ตามมาทำให้เกิดปัญหาสังคม และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึกษา จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้นักนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ไปใช้และรู้จักป้องกันตนเอง และแนะนำเพื่อนๆ ตลอดจนคนในครอบครัวในเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด