ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน มูลนิธีเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังห
วันที่ 28 มีนาคม 2559 ดู 155 ครั้ง

          วันที่ 28 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาโดยมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน มูลนิธีเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีความลำบาก ทุกข์ยาก เพื่อใช้ในการเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายอุปโภค บริโภคในครอบครัวโดยมี นายณัฏฐ์ หลงเดวาร์ ประธานมูลนิธิ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา