ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนานักศึกษา
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 236 ครั้ง

            เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2559  งานแนะแนว  กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมโดย ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น Friend corner for youได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  โครงการพัฒนานักศึกษา  กิจกรรมFriend corner for youอบรมอาชีพ “งานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว สร้างรายได้ สร้างอาชีพ”ได้รับเกียรติจากวิทยากร  คุณปุณณภร  บอเนียวเป็นวิทยากรสาธิตอบรมให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจอบรมด้านอาชีพ   ณ ห้องประชุมกองพัฒนา  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  50 คน