ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาความสามารถพิเศษ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดู 180 ครั้ง

               วันที่ 29 มีนาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาความสามารถพิเศษ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว