เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ช่องทางติดต่อ
คำถามที่พบบ่อย
แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมจิตอาสา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ปฏิทินการกู้ยืม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายละเอียดการกู้ยืม
ผู้กู้รายเก่า มรย.
ผู้กู้รายเก่า จากสถาบันอื่น
ผู้กู้รายใหม่ (ยังไม่เคยกู้ยืม)
วิธีการใช้ระบบ e-studentloan
การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
กรณีลืมรหัสผ่าน
การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
การทำสัญญากู้ยืมเงิน
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
การตั้งค่าเวอร์ชั่น internet
วิธีการใช้ระบบ กยศ.มรย.
การกรอกใบสมัครขอกู้ยืมเงิน
การส่งชั่วโมงจิตอาสา
ตรวจสอบ
รายชื่อนศ.ผ่อนผันค่าเล่าเรียน
รายชื่อนศ.ได้รับค่าเล่าเรียนคืน
ข้อมูลการโอนเงิน/ยอดหนี้
ตารางคำนวณเงินที่ต้องผ่อนชำระ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ปฏิทินการกู้ยืมเงิน

ภาคเรียนที่ 1  

  • ผู้กู้ยืมรายเก่า มรย. : นักศึกษาประเภทกู้ยืมเกินหลักสูตร หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5  หรือ นักศึกษาที่เรียนชั้นปี 1 ใหม่ ที่เคยได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน และเคยได้รับการโอนเงิน กยศ. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาก่อน

 

  • ผู้กู้รายเก่า จากสถาบันอื่น : นักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงิน กยศ.ใน ระดับมัธยม และประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ.ต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือเคยกู้ยืมเงิน กยศ.หรือ กรอ.ในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอื่นมาก่อน และประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   คลิ๊กที่นี่

 

  • ผู้กู้รายใหม่ (ยังไม่เคยกู้ยืม) : นักศึกษาทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือจากสถาบันใดๆ มาก่อน หรือ เคยกู้ยืมเงิน กยศ.ในระดับมัธยม และประสงค์จะกู้ยืมเงิน กรอ.ในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรก  คลิ๊กที่นี่

 

  • ปฏิทินกิจกรรมการให้กู้ยืมเงิน (รวมทุกประเภทผู้กู้ยืมเงิน) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   คลิ๊กที่นี่

 

  • ผู้กู้รายใหม่ (ยังไม่เคยกู้ยืม)
 
  
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ 14200, 091-3094497 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center