เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ช่องทางติดต่อ
คำถามที่พบบ่อย
แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมจิตอาสา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ปฏิทินการกู้ยืม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายละเอียดการกู้ยืม
ผู้กู้รายเก่า มรย.
ผู้กู้รายเก่า จากสถาบันอื่น
ผู้กู้รายใหม่ (ยังไม่เคยกู้ยืม)
วิธีการใช้ระบบ e-studentloan
การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
กรณีลืมรหัสผ่าน
การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
การทำสัญญากู้ยืมเงิน
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
การตั้งค่าเวอร์ชั่น internet
วิธีการใช้ระบบ กยศ.มรย.
การกรอกใบสมัครขอกู้ยืมเงิน
การส่งชั่วโมงจิตอาสา
ตรวจสอบ
รายชื่อนศ.ผ่อนผันค่าเล่าเรียน
รายชื่อนศ.ได้รับค่าเล่าเรียนคืน
ข้อมูลการโอนเงิน/ยอดหนี้
ตารางคำนวณเงินที่ต้องผ่อนชำระ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
คำถามที่พบบ่อย

Q1 : ประเภทผู้กู้ยืมเงิน มีกี่ประเภท

A1: มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ

                1. ผู้กู้รายใหม่ (ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน)

                2. ผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น (เคยกู้ยืมจากสถาบันอื่นที่ไม่ใช่ ม.ราชภัฏยะลา)

                3. ผู้กู้รายเก่า มรย. (เคยกู้ยืมกับ ม.ราชภัฏยะลา)

 

Q2 : ยังไม่เคยกู้ยืมเงิน ถ้าจะกู้ยืมเงินขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

A2 : ให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับผู้กู้ประเภทรายใหม่ เพื่อทราบช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของผู้กู้ยืมในระบบ e-studentloan (ขั้นตอนนี้ เฉพาะผู้กู้รายใหม่ เท่านั้น)

2. กรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ในระบบe-studentloanในช่วงเวลาที่กำหนด + กรอกใบสมัครขอกู้ยืมเงิน ในระบบ กยศ.มรย.

3.เปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส หรือ ธนาคารอิสลาม สาขายะลา (ถ้ามีสมุดบัญชีสาขาใดสาขาหนึ่งนี้แล้ว ไม่ต้องเปิดใหม่)

4. ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินในวันที่เปิดรับสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณา

5. รับสมุดบัญชีธนาคารในช่วงเวลาที่กำหนด

6. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากเว็บไซต์ ม.ราชภัฏยะลา

7. ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ทำสัญญากู้ยืม ในระบบe-studentloan และพิมพ์สัญญาออกจากอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลาที่กำหนด

8. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน ณ มหาวิทยาลัย

9. บันทึกค่าเทอม ในระบบ e-studentloan ในช่วงเวลาที่กำหนด จากเว็บไซต์ ม.ราชภัฏยะลา

10. ติดตามประกาศกำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในช่วงเวลาที่กำหนด จากเว็บไซต์ ม.ราชภัฏยะลา

11. เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในช่วงเวลาที่กำหนด

12. เมื่อทำครบทุกขั้นตอนข้างต้นนักศึกษาจะได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (ถือว่าการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ์)

 

Q3 : เคยกู้ยืมเงินจากสถาบันอื่นมาแล้ว และต้องการจะกู้ยืมเงินต่อขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้องทำอย่างไรบ้าง

A3 : ให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับผู้กู้ประเภทรายเก่าจากสถาบันอื่น เพื่อทราบช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

1. กรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ในระบบe-studentloanในช่วงเวลาที่กำหนด + กรอกใบสมัครขอกู้ยืมเงิน ในระบบ กยศ.มรย.

2.เปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส หรือ ธนาคารอิสลาม สาขายะลา (ถ้ามีสมุดบัญชีสาขาใดสาขาหนึ่งนี้แล้ว ไม่ต้องเปิดใหม่)

3. ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินในวันที่เปิดรับสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณา

4. รับสมุดบัญชีธนาคารในช่วงเวลาที่กำหนด

5. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากเว็บไซต์ ม.ราชภัฏยะลา

6. ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ทำสัญญากู้ยืม ในระบบe-studentloan และพิมพ์สัญญาออกจากอินเทอร์เน็ต ในช่วงเวลาที่กำหนด

7. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน ณ มหาวิทยาลัย

8. บันทึกค่าเทอม ในระบบ e-studentloan ในช่วงเวลาที่กำหนด จากเว็บไซต์ ม.ราชภัฏยะลา

9. ติดตามประกาศกำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในช่วงเวลาที่กำหนด จากเว็บไซต์ ม.ราชภัฏยะลา

10. เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในช่วงเวลาที่กำหนด

               11. เมื่อทำครบทุกขั้นตอนข้างต้นนักศึกษาจะได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ (ถือว่าการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1 เสร็จสิ้นสมบูรณ์)

 

Q4 : ระบบ e-studentloan คืออะไร

A4 : คือ ระบบทางอินเตอร์เน็ต (www.studentloan.or.th)ที่นักศึกษาผู้กู้ยืมทุกรายต้องใช้งานเพื่อการทำขั้นตอนต่อไปนี้

1. การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ก่อนที่จะใช้ระบบ e-studentloan ได้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านในครั้งแรกก่อน จึงจะเข้าใช้ระบบได้

2. การทำสัญญากู้ยืมเงิน (เฉพาะนักศึกษารายใหม่ และ รายเก่าจากสถาบันอื่นเท่านั้น) ดำเนินการเพียงครั้งเดียวตลอดการกู้ยืมฯ ซึ่งจะต้องทำสัญญาในครั้งแรกที่ยื่นขอกู้ยืมกับ ม.ราชภัฏยะลา

3. การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการทุกภาคเรียน เพื่อแสดงความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในแต่ละภาคเรียนให้ กยศ. ทราบ

4. การบันทึกจำนวนเงินค่าเทอม ก่อนที่นักศึกษาจะมีสิทธิ์เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ในแต่ละเทอมต้องดำเนินการขั้นตอนนี้ก่อนทุกครั้ง

 

Q5 : บุคคลสำคัญในการกู้ยืม มีใครบ้าง

A5  :      1. ผู้รับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 

1.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

1.3 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

2. ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

2.1 บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง

2.2 ผู้อุปการะเลี้ยงดูที่นอกเหนือจากบิดามารดา

2.3 ผู้ที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ

กรณีหาผู้ค้ำประกันไม่ได้ ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

3. ผู้แทนโดยชอบธรรม (เฉพาะกรณีผู้กู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขณะกู้ยืม)

3.1 บิดา หรือ มารดา

3.2 ผู้ปกครอง

 

Q6 : เมื่อเป็นผู้มีสิทธิ์กู้ยืม จะได้รับเงินอะไรบ้าง

A6  : ได้รับ 2 รายการดังนี้      

1. ค่าเล่าเรียน ในแต่ละภาคเรียนที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน

2. ค่าครองชีพ เดือนละ 2,400 บ. (ภาคเรียนละ 6 เดือน)

   แต่กรณีผู้ที่กู้ลักษณะที่ 2 รายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บ. จะไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินค่าครองชีพ

 

Q7 : การโอนเงินกู้ยืมให้แก่ผู้กู้ผู้กู้จะได้รับผ่านทางไหน อย่างไร

A7 :  1. ค่าเล่าเรียน กองทุนจะโอนให้แก่มหาวิทยาลัยเมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

         2. ค่าครองชีพ กองทุนจะโอนเงินเดือนแรกให้ผู้กู้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียนผู้กู้ยืมในระบบ e-studentloan และจะโอนเงินเดือนถัดไปให้เมื่อมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารให้กับทางธนาคารแล้ว

 

Q8 : เป็นนักศึกษาเงินกู้ ต้องทำอะไรบ้าง

A8 :      1. แต่ละขั้นตอนในการกู้ขอยืมเงิน จะต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน ในแต่ละภาคเรียน

             2. หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือตามภูมิลำเนา, ย้ายสถานศึกษา หรือเลิกศึกษา มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ กยศ.ทราบโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

             3. ติดตามประกาศเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกู้ยืมเงิน กยศ. โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ คือ

3.1 จากเว็บไซต์ กยศ. ม.ราชภัฏยะลา,

3.2 facebook : เครือข่ายนักศึกษาเงินกู้ กยศ. มรย.

3.3 Line Official : ข่าวกรอง กยศ.มรย.

 

Q9 : กู้ยืมเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงิน

A9 : ให้ผู้กู้ตรวจสอบตนเองดังนี้

1. ผู้กู้ได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วหรือไม่

             2. หากดำเนินการครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้ตรวจสอบสถานะของเอกสารการกู้ยืมเงินจากระบบตรวจสอบยอดหนี้ ถ้าพบว่าสถานะเอกสารตนเองปรากฏว่า “เอกสารไม่ถูกต้อง” ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขเอกสาร และส่งไปยังธนาคารให้ใหม่

 

Q10 : ชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาต้องเข้าร่วมทั้งหมดกี่ชั่วโมง

A10 :    1.กรณีเป็นผู้กู้รายเก่า มรย. ต้องเข้าร่วมในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ (ตัวอย่างเช่น จะกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาจะต้องมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษา 2560) จำนวน 36 ชม.และต้องส่งเข้าระบบจิตอาสาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

            2.กรณีผู้กู้รายเก่าจากสถาบันอื่น หรือรายใหม่ ผู้ขอกู้ต้องเข้าร่วมในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ (ตัวอย่างเช่น จะกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาจะต้องมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในปีการศึกษา 2560) อย่างน้อย 1 กิจกรรม โดยไม่กำหนดชั่วโมงแต่อย่างใด

 

Q11 : ต้องการกู้ยืมเงิน กรณีเกินหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

A11  : ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.ไม่เคยมีประวัติย้ายสถานศึกษา/ย้ายสาขาวิชา

2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

3.หน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต

 

Q12 : ในระดับอนุปริญญาตรี/ปริญญาตรีเคยกู้กองทุน กยศ.แล้วย้ายมาเรียนในสาขาวิชาที่ต้องกู้กองทุน กรอ. จะมีสิทธิ์กู้อีกหรือไม่

A12 : การกู้ยืมเงินในระดับอนุปริญญาตรี/ปริญญาตรีหากผู้กู้เคยกู้ยืมกองทุนใด เมื่อมีการเปลี่ยนสาขาวิชาหรือย้ายสถานศึกษา ก็จะต้องกู้ยืมกองทุนเดิม ไม่สามารถเปลี่ยนกองทุนได้ เว้นแต่ว่าผู้กู้ชำระหนี้กองทุนเดิมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนใหม่

 
  
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ 14200, 091-3094497 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center