กิจกรรมการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Management ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยการดำเนินงานเชิงรุก

4 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Management ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยการดำเนินงานเชิงรุก

โดยทางงานการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

โดยเริ่มต้นจาก คณะครุศาสตร์  เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมและทำความเข้าใจกับส่วนราชการ