เจ้าหน้าที่พัสดุมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง การบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่นที่1”

15 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่พัสดุมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง การบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต รุ่นที่1” จัดโดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา