เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาการสื่อสารมิติประชาสัมพันธ์องค์กร เรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์”

18 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาการสื่อสารมิติประชาสัมพันธ์องค์กร เรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์” ในวันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม เวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน ในพิธีเปิด