ติดต่อเรา

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299601, 073-299602, 073-299611